Astroflex

Astroflex 8,5 mm är flexibel och blir inte plan när den fälls i hörnen. Astroflex används för att leda sensorn från termostaten och till golvet.