Repair Kit for Heating Mats

Reparationssats som innehåller olika delar för reparation av värmemattor.