HC71

En termostat mäter den aktuella temperaturen och slår på eller av värmen så att önskad rumstemperatur uppnås och bibehålls. Ekonomisk drift säkerställs genom att termostaten endast slår på golvvärmen vid behov. Golvvärme som styrs av nattläget kan i många fall minska den totala energiförbrukningen. Termostater finns med manuell justering eller 2-i-1-termostat med valfri manuell eller nattåterställningshantering i en enda termostat.

Ladda ner produktblad

Ladda ner monteringsanvisning