Floetrol

Tillsats för vattenbaserade beläggningar: emulsioner, akryl, vinyl. Förbättrar färgflödet och bearbetbarheten. Minimerar färgstrimmor och underlättar applikationen. Undviker borstmärken, särskilt i varma, soliga och blåsiga förhållanden.
Floretrol underlättar och förbättrar sprayanvändning samt ger större flexibilitet i applikationen. Minskar spraytrycket med upp till 20%. Minskar översprutning – Mindre färgavfall. Smörjer rörliga delar – minskar slitage.